HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

ALUMİR olarak hedefimiz, daha yeşil bir servis ve üretim sağlamaktır.


Ulusal / uluslararası normların ve yasal şartları uygulamak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre politikalarına uyum göstermek ve dolayısı ile çevre dostu ürünler üreterek sektörde fark yaratmak ve örnek olmaktır.

Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve kullandırmak, çevreye duyarlı hammadde ve malzeme kullanımı ile çevreye olumsuz etkimizi en aza indirecek sistemler geliştirilmek amaçlarımız arasında önemli bir noktadadır

Personelimizde, Güvenlik ve Çevre Bilincinin oluşturulması / geliştirilmesi, kalite, iş güvenliği ve çevre yönetimini bütünleşik bir şekilde, yönetimin sunduğu destek ve kaynakla yürürtmek amacını savunmaktayız

KALİTEMİZ QUALANOD ile TESCİLLİ


MİMARİ AMAÇLA KULLANIL
AN ALÜMİNYUM MALZEMELERDE ANODİK OLARAK

OLUŞTURULAN OKSİT TABAKALARI (ELOKSAL) İÇİN QUALANOD KALİTE BELGESİNE

SAHİBİZ


İnsan Kaynakları


Topluluğumuzun gelişim ve devamlılığının ancak iyi yetişmiş insan kaynağı ile mümkün olabileceğinin bilinciyle, girişimcilik ve yaratıcılığı desteklemek, ALUMİR in en çok tercih edilen şirketler haline getirmek, çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak ve bunları sürekli kılmak vazgeçilmez insan kaynakları politikamızdır.

Copyright © 2012 | Tüm hakları saklıdır.